VFX Academy

Jsme UPP VFX Team. Společně vytváříme vyjímečné vizuální efekty do těch nejsenzačnějších filmů a známých seriálů. S rostoucími nároky na náš tým, jak kvantitativními tak kvalitativními – i náš tým potřebuje růst.

Proto jsme založili UPP VFX Academy – abychom pomohli mladým tvořivým talentům nastartovat jejich kariéru v oboru vizuálních efektů.

Naučíte se v ní vše potřebné, abyste se mohli podílet na naší největší vášni: výrobě filmů. Povedou vás veteráni v tomto oboru, budete pracovat na výkonných strojích s nejnovějším software a na nejzajímavějších projektech.

A nejlepší ze všeho: není to zdarma. Budete placeni za to, že se budete učit. Ano, je to pravda.
Investujeme do vaší budoucnosti – do NAŠÍ budoucnosti. Protože jsme UPP VFX Team.

We are UPP VFX Team. We work together to deliver outstanding visual effects to most thrilling cinema movies and famous TV series. As demands to our team are growing, both in volume and
complexity – our team needs to grow, too.

UPP VFX Academy was established to help young creative talents to start their careers as professionals in VFX business.
You will learn everything vital to make a great contribution to our biggest passion: filmmaking. You will be led by VFX veterans, work on powerful hardware with the latest software, work on amazing projects.

Best of all: it`s not free. You will be paid for learning. Yes, it`s true. We invest in your future – in OUR future. Because we are UPP VFX Team.

Otevřené třídy / Open classes:

2D compositor – The Foundry Nuke software