2D Compositor – The Foundry Nuke software

Hlavní fakta:

  • celý kurz trvá 4 měsíce
  • cena 8 000 Kč měsíčně včetně DPH, platí se měsíčně
  • po skončení absolvent dostane Certifikát o úspěšném dokončení kurzu
  • pří úspěšném studiu vysoká pravděpodobnost dlouhodobé práce v UPP

Osnova:

Fáze 1 – Představení a základy The Foundry Nuke. Získáte představu, o čem naše práce je, a my zas o tom, jaký talent ve vás dřímá. Řekněme “testovací jízda”.

Fáze 2 – Stručná historie fotografie, filmařiny, postprodukce. Teorie optiky, objektivů, kamer, senzorů, digitalizace a datové struktury.
Analyzing, keying, tracking, masking, transforming, blending, grading… jedním slovem – COMPOSITING! V teorii i praxi.

Quick facts:

  • full course takes 4 months
  • the price is 8 000 CZK per month (VAT included), paid monthly
  • Certificate of Completion for all graduates
  • in case of successful graduation, high possibility of long-term cooperation with UPP

Outline:

Phase 1  – The Foundry Nuke introduction and basic walk-through. You will get the idea what this work is about and we will get the idea what talent you are. Let’s call it “test drive”.

Phase 2 – Brief history of photography, filmmaking, postproduction. Theory of optics, lens, camera, sensors, digitizing and data structures.
Analyzing, keying, tracking, masking, grading, transforming, warping… in one word – COMPOSITING! In theory and in practice.