2D compositor – The Foundry Nuke software

Hlavní fakta:

  • budete placeni za to, že se učíte
  • celý kurs trvá 4 měsíce
  • začínáme každý leden, květen a září
  • úspěšný student obdrží UPP VFX Academy certifikát
  • vysoká pravděpodobnost dlouhodobé práce v UPP

Osnova:

Fáze 1 – představení a základy The Foundry Nuke. Získáte představu o čem naše práce je a my zas o tom, jaký talent ve vás dřímá. Řekněme “testovací jízda”.

Fáze 2 – Stručná historie fotografie, filmařiny, postprodukce. Teorie optiky, objektivů, kamer, senzorů, digitalizace a datové struktury.
Analyzing, keying, tracking, masking, transforming, blending, grading… jedním slovem – COMPOSITING! V teorii i praxi.

Fáze 3 – Reálné projekty na vlastní kůži. Pokročilé techniky. Výzvy. Připraveni pro práci.
Úspěšný student získá UPP VFX Academy Certifikát ve zlaté, stříbrné nebo bronzové variantě podle dosažených schopností.

Quick facts:

  • you will be paid for learning
  • full course takes 4 months
  • starts every January, May, and September
  • a successful student will gain UPP VFX Academy certificate
  • most likely long-term contract in UPP

Outline:

Phase 1  – The Foundry Nuke introduction and basic walk-through. You will get the idea what this work is about and we will get the idea what talent you are. Let’s call it “test drive”.

Phase 2 – Brief history of photography, filmmaking, postproduction. Theory of optics, lens, camera, sensors, digitizing and data structures.
Analyzing, keying, tracking, masking, grading, transforming, warping… in one word – COMPOSITING! In theory and in practice.

Phase 3 – Hands-on real work on real projects. Advanced techniques. Challenges. Ready to work.
Every successful student will gain UPP VFX Academy Certificate in Gold, Silver and Bronze flavor depending on their skills.