2D Compositor – The Foundry Nuke software

Hlavní fakta:

  • celý kurz trvá 2 měsíce
  • kurz probíhá od pondělí do pátku (8 hodin denně) a jedná se o prezenční výuku
  • pří úspěšném studiu vysoká pravděpodobnost dlouhodobé práce v UPP
  • čeština alespoň na komunikativní úrovni podmínkou

Osnova:

První měsíc – Vyučující Tě seznámí s potřebnou teorií týkající se programu Nuke a zároveň dostaneš šanci převést nabyté vědomosti ihned do praxe.

Druhý měsíc – Budeme pokračovat v užitečných přednáškách a cvičeních na konkrétních záběrech.

Třetí měsíc – Pokud vše bude probíhat v pořádku, nabídneme Ti první dlouhodobý kontrakt s UPP – zapojíme Tě do naší výroby a Ty na vlastní kůži zjistíš, jaké je podílet se na světových filmových projektech.

Quick facts:

  • full course takes 2 months
  • the on-site course is from Monday to Friday (8 hours per day)
  • in case of successful graduation, high possibility of long-term cooperation with UPP
  • at least communicative level of Czech required

Outline:

Month 1 – You will learn the necessary theory about Nuke and you will get the first opportunity to try what you learned in practice.

Month 2 – More useful lectures and exercises on specific shots.

Month 3 – If everything goes well, we will offer you the first long-term contract with UPP – you will be involved in our production and you will know how it is to be a part of world movie projects.